Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
12.09.2014 21:12 - ПЛОВДИВ Е ПЪРВАТА ХРИСТИЯНСКА ПРЕСТОЛНИНА НА ЕВРОПА
Автор: lyuliak Категория: История   
Прочетен: 4007 Коментари: 4 Гласове:
2

Последна промяна: 15.12.2015 11:52

Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg

Търсете в новия блог: skybluefire.blogspot.bg


Има събития в човешката ис­тория, с които ние, българите, трябва вечно да се гордеем. Едно от тези малко извест­ни или нарочно забравяни събития е, че българите (траките) първи в Европа са приели християнството. Това е станало преди две хиляди години, в началните десетилетия след Христа, когато на река Марица в Пловдив светите апостоли Павел и Сила за първи път на нашия континент извърш­ват светото кръщение. Важната историческа случ­ка е отразена в „Деянията на апостолите” и в посла­нията на апостол Павел до римляните и до филипяните (т.е. пловдивчаните). За да стигнат от Мала Азия до Пловдив, апостол Павел и апостол Сила (тракиец, бъл­гарин, който е знаел мест­ния език и е помагал на апос­тол Павел при общуването му с българите) пътуват отначало с кораб до остров Самотраки и до пристанищ­ния град Неаполис (Кавала), а след това пристигат в Пловдив. На река Хебър (Ма­рица) те извършват велико­то дело – покръстването в Христа на местните жите­ли. Така

поставят началото на първата християнска община и на първия епископски престол в Европа

Известно е, че първа свето­то кръщение приема една жена на име Лидия. Римля­ните арестуват двамата апостоли, но през нощта става земетресение, тъм­ницата се разрушава и те излизат на свобода.

Районите, посетени от апостолите Павел и Сила на Балканите са били населе­ни с траки (българи), които са наричали Филипополис с българското име Плъпдивъ (Пловдив).

image

Малката базилика в Пловдив доказва, че градът е един от първите центрове на Християнството на Стария континент

image

 

 

 

 

 

 

 

В своите бележки за Посла­нието на апостол Павел към римляните бл. Теофилакт Български пише: „Апостол Павел казва: „… тъй че раз­пространих благовестието от Йерусалим и околността дори до Илирик”. Искаш до­казателства за това, което говоря ли, казва (ап. Павел)? Виж големия брой на моите ученици – от Йерусалим до Илирик, който съвпада с гра­ниците на днешна България. Не е казал: аз съм проповяд­вал, а „изпълних благовести­ето“, за да покаже, че слово­то му не е било безплодно, но действено. За да не поми­слиш, че е вървял по прав и широк път. „И околността“, казва, т. е. аз съм обходил народите, проповядвайки и на север, и на юг…’’[4]

„Посланието” може да бъде тълкувано от различ­ните хора по различен на­чин, но за нас, българите, е важно, че най-рано в Европа (още преди средата на пър­ви век), християнството е било разпространено сред нашите далечни предци – древните българи и че още тогава – много столетия преди 681 година! – тук, на Балканите, е имало държава България.

В Пловдив апостол Павел научава, че юдеите искат да го убият при неговото пътуване до град Троя. По дух той се е смятал траки­ец и е следвал орфическото учение на траките, което е било преследвано от орто­доксалните евреи. За по-го­ляма безопасност апостол Павел се качва на кораб в Пловдив и след петдневно плаване по пълноводната тогава река Марица и през Тракийско (Егейско) море пристига в Троя. Според българския историк Стефан Гайдарски тракийският ор­физъм е учение много близко до християнството, пред­вестник на християнство­то, съществувало хилядо­летия преди Христа, много преди Иисус да се роди във Витлеем и стане човек … като нас. В тайните орфи­чески „Тракийски Послания“ пише:

”Този същият Иисус беше познат …. още от Древна Тракия. А те го наричаха Въз­кресението – Иисус, Ти-Он-Иисус, Дион-Иисус, което гърците изопачиха и нареко­ха Дионисус или Дионисий”.

На 29 юни 65 година апос­толите Петър и Павел са били осъдени от император Нерон и обезглавени в Рим.

image

Апостолите Павел и Сила напускат тъмницата в Пловдив благодарение на чудодейно земетресение

Впоследствие христи­янството сред траките и скитите, обитаващи край­брежието на Черно море, разпространява и братът на Петър, апостол Андрей Първозвани, първият Хри­стов последовател. По­степенно християнството прониква в земите, населя­вани от българите по цели­те Балкани, в Мала Азия и по Северното Причерноморие.

Българската държавна власт се оказва изключител­но толерантна към изповяд-­

ването на християнството. Върху територията на Пър­вото българско царство са действали няколко стотин църкви и манастири. Бъл­гарската църква е била са­мостоятелна (автокефална) и датира още от първи век. Отличава се от византий­ската – това са две различни естетически и богословски концепции. Така много веко­ве преди обявяването му за държавна религия (864-865 г.) християнското учение дос­тига до повечето българи, населявали Балканския полу­остров. Адаптирането на древната свещена българска (бохарска) азбука, възникнала въз основа на тракийското пиктографско, т.е. йерогли­фно писмо, създаването на нейна основа на славянска­та писменост от Светите братя Кирил и Методий и

проповядването на християнството на роден език, довежда до бурно развитие на българската книжовност,

създава се оригинална и преводна книжнина на роден език, превеждат се бого­служебни книги. Разцветът на българската среднове­ковна литература започва с пристигането през 885 година в столицата Плис­ка на учениците на Кирил и Методий. Във Велики Пре­слав и в Охрид се оформят двата главни културни цен­търа на Първото българско царство.

От България христи­янството и българската писменост и книжнина се разпространяват сред дру­гите славяни (скити), оби­таващи по онова време огромните евроазиатски пространства. През този период, специално за нуж­дите на новопокръстения руски народ, от България към Русия заминават голе­ми количества оригинални и преписни български ръкопи­си, а български свещенници и учители „подготвят първи­те грамотни люде у източ­ните славяни”.

Християнството е из­ползвано от ромеите (гър­ците) като мощно и ковар­но оръжие за подчиняване и поробване на съседните народи. Русия не е била поро­бена от Източната Римска империя, защото от момен­та на приемането на хрис­тиянството от българите и до днес богослужението в нея се води не на гръцки, а на древнобългарски (църков­нославянски) език.

Кръст (крьсть, крестъ) е древнобългарска (тракий­ска) дума. Цялата християн­ска терминология с корена „крьст”, използвана в Русия, произхожда от кръста като символ на християнството. Главната улица в град Киев, която минава по руслото на бившата рекичка, в която е станало покръстването на руснаците, се нарича Креш­чатикъ.

Много са доказателствата, които показват, че Русия е покръстена от българите, а не от гърците.

Покръстването на бълга­рите, а също и на други ев­роазиатски народи, е било многовековен и сложен процес. В Русия християн­ството е прониквало как­то от Дунавска, така и от Стара Велика България, съ­ществувала 515 години, от 165 до 680 г., върху обширна­та територия между Кас­пийско море и Карпатите. Покръстването на източ­ните славяни и разпрос­транението на писменост­та в Русия е продължило и при българския цар Борис Първи, при неговия син цар Симеон Велики, при внука му цар Петър Първи и след това. България е помогнала и при официалното при­емане на християнството от Киевска Русия. Това е станало след величавата съвместна победа (над на­хлулите в нашата страна ромеи) на българите и ру­сите, водени от българския цар Самуил и киевския княз Владимир при Траянови вра­та на 17 август 986 година. След битката при Траяно­ви врата двамата велики държавници и пълководци сключват договор за ве­чна дружба между наши­те народи, според който през 986-992 г. български свещенници покръстват руския народ. Първият ки­евски митрополит Михаил е българин от град Охрид, отишъл в Киев с няколко епископа. Всяка година на 28 юли с пищни тържества Русия чества официалното покръстване на своя народ, станало по времето на княз Владимир Покръстител, внук на българската княги­ня Олга, женена за киевския княз Игор и след неговата смърт дълго време упра­влявала Киевска Русия.

Но преди да се случат из­броените и много други съ­бития на нашия континент и в света е трябвало най-на­пред да бъдат покръстени първите българи.

Пловдив с право може да се нарича Европейска столица (престолен град) на християнството,

защото именно в този български град, за първи път масово жители на Ев­ропа са получили светото кръщение, създадена е пър­вата християнска община и първия епископски престол в Европа. За да имаме бъде­щея е необходимо да знаем, тачим и пазим своето мина­ло. Важните за България ис­торически дати не трябва да се премълчават, а да се прославят и вековечават. Време е в Пловдив, край река Марица, върху хълма на Ста­рия град или на Младежкия хълм, да издигнем величест­вен гранитен паметник на Исус Христос, който да се вижда отдалече и да напом­ня на нас и на всички хора по Земята за един от българ­ските приноси в човешката цивилизация, за нашата вяра и нашата велика история.

Проф. дбн Димитър Н. Нанкинов
 Тагове:   Пловдив,   траки,   Тракия,   гайд,


Гласувай:
4
2Следващ постинг
Предишен постинг

1. lyuliak - ето пълното доказателство
12.09.2014 21:33
че в малката рекичка на гръцкия град Филипи не се е случило покръстването на Лидия...
Апропо, на огромен надпис в централната зала на НИМ София пише че българите са покръстени от ап. Павел и ап. Андрей !

http://www.otizvora.com/2009/01/184/
цитирай
2. bezistena - Затова ни изтребват!Искат да изтребят Божия народ?!Как ще стане това!
13.09.2014 11:48
И защото сме първият народ в Европа,покръстен от Свети Апостол Павел в истинското Исусово-Богородично учение,затова е световният заговор срещу Българите за нашето изтребление,чийто последен решителен етап се осъществява през последните 25 години от обединените сили на всички вътрешни и външни анти-Български врагове!
И защото сме не само първият народ,покръстен в Европа,но и в целия свят,защото Свети Апостол Павел не е никакъв евреин или юдеин,а и чист Българин ,роден и расъл в свещена Тракия,и не идва от никаква Юдея или откъдето и да е,а си наш,местен Българин от Тракия,защото е Първородният син на Господ Бог Исус и Мария Магдалена,конспиративно херметизирана като Богородица,което словосъчетание според Свещения шифър,който ви разкриваме чрез
ТАЙНАТА НА СВЕЩЕНИЯТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК-част1и2 в постингите ни
http://bezistena.blog.bg/history/2013/05/24/tainata-na-sveshteniiat-bylgarski-ezik-chast-1.1113546
http://bezistena.blog.bg/history/2013/05/26/tainata-na-sveshteniia-bylgarski-ezik-chast-2.1114061,
е анаграмната комбинация от Царица Богиня Диана:
БОГОРОДИЦА=Цар Богиня Диана,
която е Съпругата на Исус,и майка на двамата му близнака Павел и Петър-те същите Свети Павел и Свети Петър!
Всичко е така,защото Господ Бог Исус е Българин,неговата любима и съпруга Мария Магдалена също и всички т.нар."Библейски персони,събития и земи" са Български и се развиват в България.
От първородният Йм син Павел,който е и същият първи Първожрец-Император Тит Флавий Веспасиан на Свещената Българска империя,манипулирана като Римска,започва и подновената през Новата ера династия Дуло,която е Свещеното владетелско родословие на потомците на Исус и Мария Магдалена,които са поредните аватарни явявания на Бога Отец и Великата Богиня Майка,които са Демиурзите Съ-Творци на Световете и живота въобще!
В официалните анали фамилията Дуло е херметизирана като императорската династия ФЛАВИИ,което е анаграмната кодировка на името на Павел според Шифъра:
ПАВЕЛ=ПЛАВЕ=ПЛАВЕИ=ФЛАВИИ
Павел е Флавий,който е Първородният син на Исус и Мария-който е Свети Апастол Павел,който е и Първожрецът император Тит Флавий Веспасиан,който е митичният и мистичен Цар Авитохол,живял в нашето измерение 300 години от 33 година сл.Хр. до 333 година сл.Хр.според канона на Именника на Българските канове,който Цар Авитохол е и Първожрецът император Диоклециан,толкова мразен от юдо=данайската византийска псевдо-Исусова полицейско-инквизационна анти-Исусова и анти-Българска институция, наречена Византийско християнство и църква!

Затова ни изтребват!
Само че няма да стане техния пъклен план,защото вече се познахме чии сме и кои сме-народът от феноменните потомци на Боговете,създали и цивилизовали всички народи и култури по света с Любов,и чието световно господство се възстановява от Господ Бог Исус и Богиня Майка Мария чрез Техните Святи потомци от Всемирното Бяло Братство и Сестринство,възстановяващи Божието царство на Всемирната Любов,Братство и Мир на Земята!
цитирай
3. bezistena - Та Пловдив, заедно с цялата Трак...
13.09.2014 12:57
Та Пловдив,заедно с цялата Тракийска мегасветилищна каскада-Стара Загора-Нова Загора-Ямбол-Сливен-Бургас,са първите Исусови(не псевдо-християнски) центрове не само в Европа,но и в целия свят,защото Тракия е същинската лелеяна и бленувана от всички Обетована земя,същинският Земен Рай,Сътворенческата експериментална лаборатория,работилница и полигон на живота на Земята и на Човека,създадени от Демиурзите Бог Отец и Великата Богиня Майка,познати от последното Йм аватарно явяване сред хората като Исус и Мария Магдалена !
ОБЕТОВАНА ЗЕМЯ=Бог Иза и Богиня Диана Ма(Майка)=Бог Исус и Богиня Мария Магдалена
ЗЕМЕН РАЙ=Иза и Мария=Исус и Мария
ДЕМИУРЗИ=Иза и Диана Мария=Исус и Мадара

Всички имена на Пловдив са съставени по имената на Българските Богове и в чест на Първородният Йм син Павел,кръстен по името на Тяхната Сътворенческа същност и интимна вечна Любов:
ПАВЕЛ=ЛЕПАВ=ЛЮБОВ
ФИЛИБЕ=Любов=Бавел=Павел
ФИЛИПОПОЛИС=Павел ПОЛИС=Град на Павел
ФИЛИПОПОЛИС=Павел от/на Бог Ел(Змей) Иса-Павел,син на Бог Исус Змея-където ЗМЕЙ е календарната животинска символика на династичната фамилия Дуло на Исус,която има 12 синонима
ПЛЪПДИВ=Павел от/на Диана Богиня-Павел,синът на Богиня Диана,Мария Магдалена
За най-незагряващите нашите Пресвяти Посветени Деди-зашифровчици,са съставили топонимната комбинация ТРИМОНЦИУМ,за да може лесно да се познаят в името Боговете ни,когато Те ни дадът ключа на шифъра:
ТРИМОНЦИУМ=Иса и Мат Мария=Исус и Майка Мария
ТРИМОНЦИУМ=Цар Диана МаМа=Царица Диана,Мария Магдалена
По същия лесноразбираем начин са съставили и името на една от трите Свещени реки,които протичат през Обетованата земя Тракия-Тунджа,Арда и Марица!

МАРИЦА=Мария и Иса
МАРИТСА=Мария Диана и Иса=Матара и Иса

А мистичният тракийски бог ДИОНИСИУС ние отдавна разконспирирахме като:
ДИОНИСИУС=ДИОН ИСИУС=Диана и Исус-Богиня Диана,Мария Магдалена и Исус
Херметичното послание,че Павел и Петър са били обезглавени в Рим,ни съобщава в шифър,че те са деца на Исус и Мария Магдалена:
ПАВЕЛ И ПЕТЪР СА ОБЕЗГЛАВЕНИ В РИМ=
ПАВЕЛ И ПЕТЪР са от Бог Иза Балга и Богиня Мария-
което означава,че:
Павел и Петър са децата близнаци на Бог Исус Българина и Богиня Мария Магдалена!
Което пък указва,че те никога не са били обезглавявани от никой,а са създали Свещената световна Българска империя(фалшифицирана като Римска),и са я управлявали чрез потомците си от Свещената Метрополия-България,до началото на 6 век,когато византийците-изродени български династи от Дуло(Флавии)-потомци на Исус,извършват през 518 година братоубийствен преврат, ръководен от Флавий Юстин,който с помощта на наемици от юдо-данайското(гръцко) пиратски племе,убива в Ямбол-столицата на империята,Българския Първожрец и император Анастасий I, и завзема незаконно властта,поставяйки началото на разпада на Свещената Римска(Българска) империя, поробвайки Божия Български народ и държащи го в робство и геноцидно изтребление до завръщането на Аспарух през 681 година от изконната Българска имперска провинция Франция.

АНАСТАСИЙ=Исус и Диана=Син(потомък)на Иса и Диана

ФЛАВИЙ АНАСТАСИЙ=Син(потомък) на Иса и Диана от Павел(Флавий)

Аспарух е същият Сихибер-принц Сихибер,синът на последния Меровингов крал на Франция- Дакобер,който крал Дакобер е спасеният от преследването на византийците след преврата Български продължител на законния династичен клон Дуло на Исус.

СИХИБЕР=СИХИБЕР=ИСБЕРИХ=ИСПЕРИХ=АСПАРУХ

Крал Дакобер,който е и Първожрец(Кан=Кая,скален жрец) на франките,е херметизираното име и личност на Кан Кобрад,или Кан Кубрат,и е убит след заговор на византийците с римския папа през 679 година в столицата на тази Българска имперска провинция-Тулус.

ДАКОБЕР=КОБРАД=Кубрад
ТУЛУС=Дуло Иса-столица и средище на династични потомци от рода Дуло на Исус в изконната Българска имперска провинция Франция-ФРАНКОРУМ

ФРАНКОРУМ=Бранк Мария=Барк Мария=Мария Българката-Богородица

За лош късмет на заговорниците,килърите на Кан Кубрад=Краля Дакобер,изтърват сина му Сихибер=Исберих,който след една година вдига на въстание цяла Европа,която е съставена от разселени тракийски племена,вече 150 години под византийско робство,и в освободителен поход се завръща от Франция(не от дивите азиатски степи) на Балканите и през 681 година освобождава България и започва възстановяването на Свещената Българска империя.
цитирай
4. bezistena - Българският историк д-р Стефан ...
17.09.2014 03:31
Българският историк д-р Стефан Гайд е не само Български историк,но е и Велик Българин,и след това Велик Български историк от нашата нова генерация на Духовно извисените изследователи на скритата Свещена Българска история,на който анонимните антиБългарски мерзавци,безродници и отце-предатели,които косвено и пряко с общи юдови усилия го убиха,скоро ще се гърчат в краката,кланят и просят в разкаяние опрощение,не знаейки безумните нещастни юроди,че от момента на смъртта си Великомъченика и саможертвен син на Българските Богове Исус и Мария е възпроизведен и ръкоположен в действащ реално Светия и временна свръзка между Божието и човешкото измерение,докато съвсем скоро се отвори пространството и заличи границата между двете измерения,и Свети Стефан Гайдарски дойде в съдния ден за свидетел и за съдник на хорските мерзки дела!
Благодарим ти,Братко Стефане от Всемирното Бяло Братство,че доизкара запушалката на бутилката,да излезе от нея Духът Български и да не може вече никой да го върне обратно в нея!
Защото Духът Български е Духът на Българските Богове,Святият Дух,в Чието присъствие ти вече постоянно пребиваваш и служиш в Божията армия,идваща скоро да възстанови Царството на Всемирната Любов,Братството и Мира и донесе Спасение на всички човеци,включително и на нисшите мерзски антиБългарски души,ако пожелаят те това Спасение в пълно разкаяние и дела!
Давай ни,Братко Стефане,Свети Стефан Гайдарски, твоето водителство и закрила,както този този филм-
https://www.youtube.com/watch?v=-FHeCcUZA8o&app=desktop
който родолюбивите Българи трябва да видят,за да въздигаме Народа Български в познанието на Свещената ни история и Божествен произход и потенциален Божествен статут и възстановяването на Свещената Българска империя на Любовта,Братството и Мира между всички хора на Земята!
В името на Отец ни Исус,Майка Мария Магдалена,в името на Святият Дух и Вси Светии-
АМИН!
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: lyuliak
Категория: Лични дневници
Прочетен: 907825
Постинги: 703
Коментари: 598
Гласове: 1522
Календар
«  Януари, 2021  
ПВСЧПСН
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031